نام دوره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اشخاص حقیقی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 26 خرداد 1400 ساعت 10 الی 12

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آسیب شناسی ضریب نفوذ بیمه کشاورزی و راهکارهای افزایش آن در توسعه کشاورزی خوزستان: سال 1400

زمان برگزاری

سه شنبه، 25 خرداد 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آموزش کار با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک (دور اظهاری در سامانه EPL)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 27 خرداد 1400 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تشریح و تبیین تعهدات ارزی و راهکارهای مربوطه

زمان برگزاری

جمعه، 01 فروردین 1399 ساعت 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی گام به گام با مراحل واردات

زمان برگزاری

جمعه، 01 فروردین 1399 ساعت 15

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی گام به گام با مراحل صادرات

زمان برگزاری

جمعه، 01 فروردین 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با امور گمرکی و ترخیض کالا (اظهار تا پس از ترخیص کالا)

زمان برگزاری

جمعه، 01 فروردین 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)

زمان برگزاری

سه شنبه، 04 خرداد 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

زمان برگزاری

پنجشنبه، 30 اردیبهشت 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

دوازدهمین دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار

زمان برگزاری

سه شنبه، 31 فروردین 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری با کشور امارات

زمان برگزاری

دوشنبه، 27 بهمن 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

استراتژی ارتباط با بازارهای جهانی

زمان برگزاری

یکشنبه، 26 بهمن 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

وبینار معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در کشور چین

زمان برگزاری

چهارشنبه، 15 بهمن 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با شیوه های ترویج حمایتگری در انجمن های اقتصادی عضو محور

زمان برگزاری

چهارشنبه، 08 بهمن 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

هفت عامل موفقیت شغلی

زمان برگزاری

سه شنبه، 30 دی 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

شبکه سازی صادراتی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 24 دی 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اهمیت کوچینگ(مربی گری) برای توسعه کسب و کارها در شرایط رکود اقتصادی

زمان برگزاری

یکشنبه، 21 دی 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

کاهش هزینه و ثروت آفرینی در بنگاه های تجاری و تشکل های اقتصادی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 03 دی 1399 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آئین نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی

زمان برگزاری

جمعه، 28 آذر 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

کشت گیاهان دارویی

زمان برگزاری

سه شنبه، 25 آذر 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت فرآیند در استارت آپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط

زمان برگزاری

چهارشنبه، 28 آبان 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مکاتبات تجاری آکسفورد نحوه نگارش رزومه برای شرکتهای بین المللی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 21 آبان 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مکاتبات تجاری آکسفورد -نگارش نامه ها، نمابرها و ایمیل ها به زبان انگلیسی

زمان برگزاری

سه شنبه، 20 آبان 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با اصول تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده همراه با قوانین و مقررات مربوطه

زمان برگزاری

جمعه، 02 آبان 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با اصول تهیه، تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی همراه با قوانین و مقررات مربوطه

زمان برگزاری

پنجشنبه، 01 آبان 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

زمان برگزاری

دوشنبه، 28 مهر 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اصول تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

زمان برگزاری

سه شنبه، 22 مهر 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با بازار روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

زمان برگزاری

یکشنبه، 20 مهر 1399 ساعت 9

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مبانی روانشناسی فروش با رویکرد تحلیل رفتار مصرف کننده

زمان برگزاری

چهارشنبه، 26 شهریور 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تجارت الکترونیکی

زمان برگزاری

سه شنبه، 18 شهریور 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

ثبت سفارش (سامانه جامع)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 09 مرداد 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با جدیدترین قوانین و مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 01 مرداد 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

دادرسی مالیاتی

زمان برگزاری

یکشنبه، 22 تیر 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با بازار سرمایه (بورس) مقدماتی

زمان برگزاری

پنجشنبه، 19 تیر 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با جدیدترین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

زمان برگزاری

سه شنبه، 17 تیر 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

زبان بدن و برقراری ارتباط موثر

زمان برگزاری

پنجشنبه، 12 تیر 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر