نام دوره

رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی

زمان برگزاری

جمعه، 01 Farvardin 1399 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مبانی کارآفرینی، ایجاد کسب و کارهای نو و توسعه محصول جدید

زمان برگزاری

جمعه، 01 Farvardin 1399 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های صادراتی به کشور عراق

زمان برگزاری

دوشنبه، 15 Shahrivar 1400 ساعت 9

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اصول تجارت با عمان و صادرات مجدد از طریق عمان

زمان برگزاری

چهارشنبه، 10 Shahrivar 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با روش های پرداخت در تجارت خارجی و چالشهای آن در دولت جدید

زمان برگزاری

سه شنبه، 09 Shahrivar 1400 ساعت 15

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

دیجیتال مارکتینگ

زمان برگزاری

چهارشنبه، 03 Shahrivar 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اشخاص حقوقی

زمان برگزاری

سه شنبه، 19 Mordad 1400 ساعت 15 الی 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

روش های نوین قیمت گذاری

زمان برگزاری

یکشنبه، 17 Mordad 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با روش های کاربردی تکنیکال و فاندامنتال در بازار سرمایه (بورس پیشرفته)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 14 Mordad 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت استراتژیک برند

زمان برگزاری

چهارشنبه، 13 Mordad 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات استان خوزستان از سال 1397 تا 1400

زمان برگزاری

دوشنبه، 11 Mordad 1400 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اینکوترمز 2020، الفبای اثربخشی تجارت بین الملل

زمان برگزاری

یکشنبه، 10 Mordad 1400 ساعت 9 الی 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با سازوکار معاملات فیزیکی (سیمان) در بورس کالا

زمان برگزاری

یکشنبه، 27 Tir 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

ثبت سفارش الکترونیکی در سامانه جامع تجارت

زمان برگزاری

شنبه، 26 Tir 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

قوانین حقوقی و کیفری اسناد چک

زمان برگزاری

دوشنبه، 21 Tir 1400 ساعت 9

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با فرآیند انعقاد قراردادهای تجاری و بین المللی

زمان برگزاری

سه شنبه، 15 Tir 1400 ساعت 14

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اشخاص حقیقی

زمان برگزاری

جمعه، 13 Tir 1399 ساعت 9

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت خرید و سفارشات

زمان برگزاری

سه شنبه، 08 Tir 1400 ساعت 9 الی 15

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان

زمان برگزاری

سه شنبه، 01 Tir 1400 ساعت 9 الی 15

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آموزش کار با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک (دور اظهاری در سامانه EPL)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 27 Khordad 1400 ساعت 11 الی 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اشخاص حقیقی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 26 Khordad 1400 ساعت 10 الی 12

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آسیب شناسی ضریب نفوذ بیمه کشاورزی و راهکارهای افزایش آن در توسعه کشاورزی خوزستان: سال 1400

زمان برگزاری

جمعه، 01 Farvardin 1399 ساعت 14 الی 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تشریح و تبیین تعهدات ارزی و راهکارهای مربوطه

زمان برگزاری

سه شنبه، 18 Khordad 1400 ساعت 17 الی 19

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی گام به گام با مراحل واردات

زمان برگزاری

چهارشنبه، 12 Khordad 1400 ساعت 11 الی 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی گام به گام با مراحل صادرات

زمان برگزاری

سه شنبه، 11 Khordad 1400 ساعت 11 الی 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با امور گمرکی و ترخیض کالا (اظهار تا پس از ترخیص کالا)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 06 Khordad 1400 ساعت 11 الی 17

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)

زمان برگزاری

سه شنبه، 04 Khordad 1400 ساعت 10 الی 12

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

زمان برگزاری

چهارشنبه، 29 Ordibehesht 1400 ساعت 10 الی 12

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

دوازدهمین دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار

زمان برگزاری

سه شنبه، 31 Farvardin 1400 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری با کشور امارات

زمان برگزاری

دوشنبه، 27 Bahman 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

استراتژی ارتباط با بازارهای جهانی

زمان برگزاری

یکشنبه، 26 Bahman 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

وبینار معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در کشور چین

زمان برگزاری

چهارشنبه، 15 Bahman 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با شیوه های ترویج حمایتگری در انجمن های اقتصادی عضو محور

زمان برگزاری

چهارشنبه، 08 Bahman 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

هفت عامل موفقیت شغلی

زمان برگزاری

سه شنبه، 30 Dey 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

شبکه سازی صادراتی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 24 Dey 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اهمیت کوچینگ(مربی گری) برای توسعه کسب و کارها در شرایط رکود اقتصادی

زمان برگزاری

یکشنبه، 21 Dey 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

کاهش هزینه و ثروت آفرینی در بنگاه های تجاری و تشکل های اقتصادی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 03 Dey 1399 ساعت 10

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آئین نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی

زمان برگزاری

جمعه، 28 Azar 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

کشت گیاهان دارویی

زمان برگزاری

سه شنبه، 25 Azar 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت فرآیند در استارت آپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط

زمان برگزاری

چهارشنبه، 28 Aban 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مکاتبات تجاری آکسفورد نحوه نگارش رزومه برای شرکتهای بین المللی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 21 Aban 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مکاتبات تجاری آکسفورد -نگارش نامه ها، نمابرها و ایمیل ها به زبان انگلیسی

زمان برگزاری

سه شنبه، 20 Aban 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با اصول تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده همراه با قوانین و مقررات مربوطه

زمان برگزاری

جمعه، 02 Aban 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با اصول تهیه، تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی همراه با قوانین و مقررات مربوطه

زمان برگزاری

پنجشنبه، 01 Aban 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
در حال ثبت ‌نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

زمان برگزاری

دوشنبه، 28 Mehr 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

حضوری
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

اصول تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

زمان برگزاری

سه شنبه، 22 Mehr 1399 ساعت 13

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با بازار روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

زمان برگزاری

یکشنبه، 20 Mehr 1399 ساعت 9

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

مبانی روانشناسی فروش با رویکرد تحلیل رفتار مصرف کننده

زمان برگزاری

چهارشنبه، 26 Shahrivar 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

تجارت الکترونیکی

زمان برگزاری

سه شنبه، 18 Shahrivar 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

ثبت سفارش (سامانه جامع)

زمان برگزاری

پنجشنبه، 09 Mordad 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با جدیدترین قوانین و مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی

زمان برگزاری

چهارشنبه، 01 Mordad 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

دادرسی مالیاتی

زمان برگزاری

یکشنبه، 22 Tir 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با بازار سرمایه (بورس) مقدماتی

زمان برگزاری

پنجشنبه، 19 Tir 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

آشنایی با جدیدترین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

زمان برگزاری

سه شنبه، 17 Tir 1399 ساعت 16

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر

نام دوره

زبان بدن و برقراری ارتباط موثر

زمان برگزاری

پنجشنبه، 12 Tir 1399 ساعت 11

نحوه‌ی برگزاری

مجازی
اتمام زمان ثبت نام اطلاعات بیشتر