آشنایی با امور گمرکی و ترخیض کالا (اظهار تا پس از ترخیص کالا) (مجازی)


پنجشنبه، 06 Khordad 1400 ساعت 11 الی 17

ظرفیت

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات