آشنایی با جدیدترین قوانین و مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی (مجازی)


چهارشنبه، 01 Mordad 1399 ساعت 16

با اعطاء گواهینامه معتبر

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات